Jdi na obsah Jdi na menu

NÁVRAT DO PŘÍRODY

 

h500-les-stromy_11-2-3-07.jpg

 

 

Popis projektu

Článek 1 – KLÍČOVÉ AKTIVITY

1. Prořez stávajících dřevin – budou odstraněny náletové dřeviny a ponechány pouze vhodné kusy. V dotčeném prostoru se nachází vzrostlý jasan, u kterého je třeba zajistit posouzení z hlediska bezpečnosti jeho dalšího možného využití. Průřez bude prováděn ve spolupráci s rodiči.

2. Vytvořit návrhy arboreta – žáci pod vedením učitelů sami vyberou rostliny, které budou použity pro jednotlivé ekosystémy. V rámci školního projektu sestaví seznamy rostlin a způsoby jejich pěstování. Navrhnou přesné umístění a vzhled jednotlivých ekosystémů.

3. Odstranit současné oplocení – bude realizováno rodiči s následným odvozem do sběrného dvora.

4. Založit plochy pro různé ekosystémy – v jedné části bude provedeno mírné rozšíření stávajícího potůčku s možností vybudování menší hrázky. V části prostoru cca 50m² bude odstraněna zemina a navezen písek. Ostatní plochy určené na výsadbu budou postupně připravovány skrývkou svrchní zeminy a navezením mulčovací kůry.

5. Vysázet stromy, keře, byliny – žáci za pomoci učitelů provedou osázení ploch plánovanou zelení s následnou péčí a stálou kultivací ploch navážením kůry, stříháním, atd.

6. Vytyčit monitorovací stanoviště – v rámci výuky budou vybrána stanoviště na pozorování a monitorování růstu rostlin, změn v návaznosti na roční období atd. – pozorovací koutky, přírodní učebna. Budou instalovány ptačí budky a úkryt pro kachny.

7.   Instalace prvků ze dřeva – Instalace krmítek. Hlavní orientační tabule.

8. Vybavit pomůckami pro pozorování – pro pozorovací koutky bude pořízeno a instalováno vybavení, tj. pomůcky pro zaznamenávání dat a měření dat., meteostanice.

9. Vytvořit štítky, cedulky a prvky z keramiky - žáci navrhnou a vyrobí z keramiky štítky a cedule s názvy a informacemi o rostlinách, napáječky pro ptáky atd.

10. Udržovat, kultivovat a rozšiřovat plochy – žáci a učitelé v rámci předmětů školní výuky i volnočasových aktivit budou stále formovat vzhled a charakter jednotlivých ploch, dosazovat rostliny.

11. Provádět pozorování a zaznamenávání informací – vzniklé plochy budou využívány celoročně a dlouhodobě budou zaznamenávány a ukládány výsledky pozorování žáků. Žáci budou na základě pozorování vytvářet prezentace, výukové listy, Deník zahrady a panely s informacemi pro rodiče a ostatní veřejnost.

12. Realizovat výuku novými metodami – výuka bude ve větší míře realizována ve venkovním prostředí. Učebna bude využívána ve všech předmětech.

            Možnosti:

·         Poznávání druhů rostlin.

·         Sledování biotopu voda, les, poušť.

·         Sledování změn počasí.

·         Práce na pozemcích.

·         Malování v přírodě. 

·         Volnočasové aktivity – OSV, ETV

·         Environmentální výchova.

·         Relaxace

 

13. Umožnit využívání nově vzniklého zázemí i jiným zájemcům – vybudovaný prostor bude využíván v rámci činnosti TJ Sokol a v rámci aktivit obce a školy připravovaných pro rodiče a širokou veřejnost.

 

                     MAPA ŠKOLNÍ ZAHRADY A OKOLÍ

Mapa

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář